THr On-Site

ทีเอชนิค จัดโครงการ THr On-Site โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกพบผู้แทนจำหน่าย (Reseller) เน้นสร้างความสัมพันธ์พร้อมสนับสนุน ให้ผู้แทนจำหน่ายมีความเข็งแกร่งในด้านการจดทะเบียนชื่อโดเมน รวมถึงรับทราบปัญหาของผู้แทนจำหน่ายเกี่ยวกับการจดทะเบียน ชื่อโดเมน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้แทนจำหน่ายในการจดทะเบียนโดเมนให้มากขึ้น โครงการนี้จัดขึ้นตั้งแต่กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2553

คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่นี้ปรับปรุงล่าสุด : 17 ธันวาคม 2014

   
Hr Co-Marketing Program    02 ธันวาคม 2014
My Identity my Dot in Thai    16 พฤษภาคม 2012
THr On-Site    09 สิงหาคม 2010
THNIC Authorized Reseller Training ครั้งที่ 2    31 กรกฎาคม 2009

จำนวนข่าวทั้งหมด = 4